Χρώμα


Portfolio Description

Το χρώμα ως αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας, απαιτεί ιδιαίτερη κατανόηση καθώς είναι αυτό που προσδίδει τη δυναμική στη φωτογραφία. Αποτελεί βασικό παράγοντα του συναισθήματος, καθώς και του νοήματος που παράγει μία εικόνα. Το φως είναι χρώμα και το χρώμα είναι φως. Η ποιότητα της φωτεινής πηγής μπορεί να μεταβάλει το χρώμα, δημιουργώντας ένα διαφορετικό νοηματικό περιεχόμενο στη φωτογραφία. Η σειρά αυτή περιλαμβάνει φωτογραφίες όπου το θέμα περιγράφεται με την ανάλογη χρήση του φωτός.


Η σειρά περιλαμβάνει