Εγκαταστάσεις

Εικαστικές εγκαταστάσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο χώρο. Έργα που συνδέονται και συνομιλούν με το χώρο με τρόπο ανάλογο που ανταποκρίνεται στη θεματική τους έννοια.