Ζωγραφική

Έργα ζωγραφικής με αρχιτεκτονική προσέγγιση. Έργα που γεννιούνται μέσα από την παρατήρηση του αρχιτεκτονικού χώρου και τη δράση του ανθρώπου μέσα σε αυτόν. Τα στοιχεία που αποκομίζω μέσω αυτής, προσπαθώ να αποδώσω με τη συμβολική χρήση της γεωμετρίας αλλά και ποικιλία υλικών και μεθοδολογιών. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται η προσωπική μου αφήγηση που απευθύνεται σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό της ουσίας πέραν του ορατού.