Μοντέλα Διαβίωσης

Μοντέλα Διαβίωσης


Portfolio Description

Αποδομώντας το αστικό τοπίο. Στιγμές αποτύπωσης του αστικού περιβάλλοντος. Γραμμικές αποτυπώσεις μορφών, όγκων, υλικών και σχημάτων. Αξιολόγηση της μορφής και απόδοση του σημαίνοντος της στιγμής αποτύπωσης. Κρατώ τους όγκους που αντιλαμβάνομαι με μια γρήγορη ματιά, χρωματίζοντας τη δύναμη που εκπέμπουν. Είναι η παρατήρηση μέσω της γεωμετρίας.


Η σειρά περιλαμβάνει: