Άσπρο σε Μαύρο

Άσπρο σε Μαύρο


Portfolio Description

Το δίπολο από το φως στο σκοτάδι και αντίστροφα. Δύο ακραίες αντιθετικές δυνάμεις που πάντοτε παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη συνθετική δυναμική. Η σειρά αυτή περιλαμβάνει ασπρόμαυρες φωτογραφίες, που προκύπτουν με τη χρήση φωτεινών πηγών στο σκοτάδι.


Η σειρά περιλαμβάνει