Κόκκινη Γραμμή

Κόκκινη Γραμμή


Portfolio Description

Στη σειρά αυτή διερευνώνται τα όρια, τα σύνορα, το “πρέπον”. Γραμμές που ο καθένας ορίζει προς τον εαυτό του, αλλά και προς το σύνολο. Καθημερινές κόκκινες γραμμές, που αθέμιτα συχνά πυκνά, διασχίζονται, ξεπερνιούνται ή μένουν αδιαπέραστες, προκαλώντας κάθε φορά διαφορετικές συνέπειες στην προσωπική εξέλιξη του ατόμου.
Η κόκκινη γραμμή αποτελεί το έσχατο των ορίων. Αυτό που αν παραβιαστεί ,αναθεωρεί και ανατρέπει τα πάντα. Τότε μία νέα πραγματικότητα εμφανίζεται, σμιλευμένη και παραμορφωμένη, πέρα από το συμβατό αλλά και το μύθευμα, με νέα δεδομένα και αξίες.


Η σειρά περιλαμβάνει