Μικρόκοσμος

Μικρόκοσμος


Portfolio Description

Μικρόκοσμος, μια άποψη του κόσμου όπου το «μέρος» αντανακλά το σύνολο.

Ένας μικρόκοσμος μπορεί να θεωρηθεί ως ιδιαίτερο είδος επιτομής της ζωής.
Το σύνολό της, οι μικρές , πολλές φορές, ασήμαντες στιγμές περνούν απαρατήρητες.

Στιγμές που περιλαμβάνουν συναισθήματα, κινήσεις, συμπεριφορές που δημιουργούν, σε πρώτο επίπεδο, τις σχέσεις μεταξύ των μονάδων και σε ένα επόμενο στάδιο τους όρους και τη λειτουργία γενικότερα τις κοινωνίας.


Η σειρά περιλαμβάνει: